Ytre Nordfjord som regional modell for berekraft og innovasjon i kulturbasert kystreiseliv

Foto
Klosterruinane på øya Selja i Ytre Nordfjord. (Foto: Kyrre Groven)

Stad Vekst og prosjektpartnarane i Ytre Nordfjord skal samarbeide med Vestlandsforsking om kunnskapsdriven samproduksjon av innovasjonar i reiselivet som er trygt forankra i lokalsamfunnet og i FN sine berekraftsmål.

Patnarane skal 1) etablere felles målsetningar og strategiar for ei berekraftig reiselivsutvikling, 2) identifisere, måle og dokumentere kritiske nøkkelfaktorar for ei berekraftig utvikling, og 3) utvikle og teste eit første sett av berekraftige nøkkelinnovasjonar.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vestland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6562
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Gruppeleiar Teksam (permisjon)
Aktuelt:
  • Foto

    Korleis cruisenæringa på Vestlandet blir etter korona-pandemien, er blant det Vestlandsforsking skal forske på i haust. Instituttet startar opp tre nye prosjekt om framtida for reiselivet i lys av koronakrisa og klimaendringane.