Gjennomføring av intervju med informanter fra casestudien i Klepp kommune i forbindelse med Unchain

Notat
Id:
April 2022

I forbindelse med forskningsprosjektet Unchain, ble det i april 2022 gjennomført spørreundersøkelse og intervju med seks informanter. Undersøkelsen og intervjuene er knyttet til en casestudie som ble gjennomført i Klepp kommune i regi av Vestlandsforsking.