Rapport
Id:
2007-2

Rapporten drøftar omgrepet geoturisme og gjev konkrete døme på geoturisme i praksis. Rapporten inneheld også ein rapport frå to studieturar; ein i Hardanger og ein i dei Austerrikske Alpane der temaet var geoturisme og bruk av verna område i reiselivssamanheng.