Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i nordke kommuner: Hvor er vi med MIK, hvor skal vi med Lokal Agenda 21?

Rapport
Id:
97-18

Rapporten kan bestillast pr. e-post eller tlf. 57676150