Fra miljøvern til bærekraftig utvikling

Av:
Bok
Id:
2002

Carlo Aall, Karl G. Høyer og William M. Lafferty (red.)
Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i kommunene
Lokale agendaer, tiltak og utfordringer

Miljøvern i kommunene har en lang historie. Det har gjerne vært knyttet til de tre små b'ene: busker, boss og benker. Det har dreid seg mye om lokale miljøproblemer, grøntområder i bver og tettsteder og avfall. Men debatten om bærekraftig utvikling og Lokal Agenda 21 stiller kommunene overfor langt mer grunnleggende spørsmål. Det gjelder ikke minst de tre store B'ene: Biff, Bil og Bolig, eller de miljøproblemene som knytter seg til maten, transporten og boligforbruket. I hvilken utstrekning tar kommunene opp slike tema? Har de evner å bevege seg fra den lille til den store miljøpolitikken? Finnes den bærekraftige bvgda og den bærekraftige byen? I denne boka oppsummeres flere års tverrfaglig forskning omkring disse spørsmålene. Den vil være en referansebok i undervisning og for ansatte i det offentlige miljøvernet.

 Artiklene er skrevet med bakgrunn i prosjekter ved tre forskningsinstitusjoner i Norge. Forfatterne har felles faglig tilnærming til forskning omkring lokal miljøpolitikk ved at de bruker Verdenskommisjonens rapport «Vår Felles Framtid  og  FNs handlingsplan for en bærekraftig utvikling   «Agenda 21 »  som grunnlag for evaluering og kritisk drøfting. Fokus rettes mot miljøproblemenes karakter og hvordan de har endret seg over tid, spesielt med hensyn til de kravene som ligger i spørsmålet om bærekraftig utvikling. Videre gir boka en grundig oversikt over forskning om «hvor», «når» og «hvordan» miljøpolitikk  realiseres i kommunene.

ISBN: 82-05-30465-3

Utgitt på Gyldendal forlag