Forenklet livsløpsvurdering (LCA) av oppsirkulert spunt fra maritimt stål

Av:
Rapport
Id:
November 2023
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Prosjektet har gjennomført ei forenkla livsløpvurdering av oppsirkulering (remanufacturing) av maritimt metall, basert på data frå pilotforsøk. Det er vurdert at produksjon av oppsirkulert spunt frå maritimt metall kan ha miljømessige føremoner. Rett avhending av spunt etter bruk er vurdert som viktig for total miljøprestasjon.