Oppsirkulering av maritimt metall til byggematerialer

Prosjektet har gjennomført ei forenkla livsløpvurdering av oppsirkulering (remanufacturing) av maritimt metall, basert på data frå pilotforsøk. Det er vurdert at produksjon av oppsirkulert spunt frå maritimt metall kan ha miljømessige føremoner. Rett avhending av spunt etter bruk er vurdert som viktig for total miljøprestasjon.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordic Circles AS
Prosjektnummer:
6658
Prosjektleiar: