Forbruk og klima II

Av:
Artikkel
Id:
April 2021
Utgjevar:
Besteforeldreaksjonen.no

Det tok sin tid! Det er Carlo Aalls reaksjon når han ser at flere av partiene på rødgrønn side ønsker å utrede klimautslippene knytta til forbruket vårt. For 13 år siden leverte Vestlandsforsking en rapport til Miljøverndep. der de anbefalte å måle nettopp dette, forteller han. – Det vi måler i dag, er åpenbart utilstrekkelig!