FØNIKS - Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn

Foredrag
Id:
Oktober 2021

Presentasjon for Statsforvaltaren i Vestland 27.10.2021