FØNIKS - Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn

Foredrag
Id:
September 2021

Presentasjon: Workshop II, Quality Sogndal Hotell 21.09.2021