FN-s bærekraftsmål og det grønne skiftet: hva betyr det for friluftslivet?

Foredrag
Id:
06.12.2018

Presentasjon på konferansen "Forskning i friluft", Tønsberg