Får klimakunnskapen endelig gjennomslag i klimapolitikken?

Kronikk
Id:
November 2023
Utgjevar:
forskersonen.no

Tenk om dagens anbefalinger fra «Klimautvalg 2050» kunne ha kommet da Norge først utredet hvordan vi kan kutte de høye utslippene av klimagasser. Da hadde vi trolig unngått mye støy i klimadebatten og vært på god vei mot å nå klimamålene!