Faktisk feil av «Faktisk.no» og faktisk rett av Senterpartiet om utslipp i by og bygd

Kronikk
Id:
April 2020
Utgjevar:
Forskning.no
Tidsskrift:
Forskersonen.no

Ved å dele utslipp på antall innbyggere, ledes tankene hen på at utslippet er bestemt av «deg og meg»

Bakgrunnen var et mem fra Senterpartiet i Ringebu-Fåvang, altså to bilder – ett av en forurensa storby og ett av en naturskjønn bygd – med følgende tekst på: «Hvordan kan folk som bor her [i byen] fortelle folk som bor her [på bygda] at de forurenser mer?».