Ekstremvêrhendingar - lærer vi av dei?

Foredrag
Id:
03.11.2011

Presentasjon på konferansen ”Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder” Universitetet i Stavanger, 3. januar 2011