Ekstremvær i dag og i fremtiden – planlegger vi godt nok?

Foredrag
Id:
02.02.2016

Presentasjon på konferansen «Samfunnssikkerhet 2016» arrangert av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), 1.–2. FEBRUAR, RADISSON BLU PLAZA HOTEL, OSLO