Rapport
Id:
2002-14

 

 

Operative mål for prosjektet har vore å tilpasse VeRDI-programmet sitt strategiverktøy til småskalaprodusentar og å etablere ein demonstrator for ei e-handelsteneste for dei same produsentane.

 

rapport14-02.pdf (314.35 KB)