Det grønne skiftet og regelverk -bærekraft i våre vegnormaler«Berekraftige eller berre kraftige normaler?»

Foredrag
Id:
September 2021

Carlo Aall hadde ett av tre bidrag under overskriften "Det grønne skiftet og regelverk - bærekraft i våre vegnormaler" i forbindelse med Statens vegvesen sin avdelingssamling for Vegutforming den 21.-22. september. I presentasjonen trekker han frem et sett med nøkkelspørsmål som gjelder overgangen fra tradisjonell vegpolitikk til en politikk for klima- og bærekraftomstilling.