Det er umulig å nå klimamålene uten å redusere den økonomiske veksten

Kronikk
Id:
Februar 2020
Utgjevar:
Aftenposten
Tidsskrift:
aftenposten.no/meninger

Politikerne rykker tilbake til 1980-tallet i klimadebatten.

Miljødirektoratet la nylig frem Klimakur 2030 om hvordan vi skal nå våre klimaforpliktelser. Regjeringens svar kom umiddelbart: «Vil ha brei avtale om klimakutt – så lenge veksten får halde fram». Men er det i det mulig å få i pose og sekk?