Adaptive capacity to changes in terrestrial ecosystem services amongst primary small- scale resource users in northern Norway and Sweden

Artikkel
Id:
12.01.2016
Utgjevar:
Polar Geography

Artikkelen ser på klimarelaterte endringer i utmarksressurser (beite, skog, landskap) og hvordan disse endringene påvirker brukere (sauebønder, skogbrukere, reindriftssamer og turismeaktører). Ved hjelp av nedskalerte projeksjoner for økosystemendringer blir også fremtidig tilpasning til endringer vurdert. Videre analyserer artikkelen hvor de ulike brukerne henter sin tilpasningskapasitet fra, og artikkelen konkluderer med at motivasjon for yrke og livvstil, samt entreprenørskap er en viktig kilde til tilpasningskapasitet.

Artikkelen kan lastes ned her (pdf): Adaptive capacity to changes in terrestrial ecosystem services amongst primary small- scale resource users in northern Norway and Sweden