«Det er kjekt med turistar, men vi må ha litt kontroll på det» – om sosial berekraft i norsk distriktsreiseliv

Artikkel
Id:
2022
Utgjevar:
Universitetsforlaget
Tidsskrift:
Fjordantologien 2022

I kapittelet vert reisemålet Stadlandet drøfta gjennom omgrepa overturisme og sosial berekraft. Målet er å undersøke sosial berekraft i form av livskvalitet blant innbyggarane og kva som må til for å betre livskvaliteten. Tilgang på natur gjennom allemannsretten er viktig i norsk reiseliv, men i 2020 vart retten innskrenka på Stadlandet på grunn av auka turisttrafikk og belastning på naturen. Funna viser at innbyggarar etterspør betre tilrettelegging for turisme som ei meir langsiktig løysing, enn kva innskrenkinga av allemannsretten representerer.