Virtual identities of Muslim Women in Norway

Prosjektet vil undersøke hvordan muslimske kvinner i Norge engasjerer seg gjennom sosiale medier, og hvordan de oppfatter medieinnhold som de produserer og konsumerer. Prosjektet tar opp spørsmål knyttet til diskurser om islam i forhold til kjønn, online mediekonsum og produksjon, selvpresentasjon, identitet og deltakelse, og diskurser om innvandring. Gjennom kvalitative forskingsmetoder vil prosjektet gi viktig kunnskap om innvandrerkvinner med muslimsk bakgrunn sitt forhold til og refleksjon omkring internetts frigjørende potensiale. Prosjektet vil også gi innsikt i de komplekse formene for samhandling der norske innvandrerkvinner med muslimsk bakgrunn og tilhørighet navigerer mellom identiteter som muslim, kvinne, innvandrer og innbygger i Norge, og hvordan samhandling på internett henger sammen med kvinnenes "offline" verden.

Prosjektet har utgangspunkt i British Cultural Studies, og er således ikke bare opptatt av hvordan disse kvinnene bruker internett, men også i de sosiale og mellommenneskelige prosessene hvorigjennom de konstruerer og definerer sine omgivelser og samfunnet gjennom å være medieprodusent og -konsument.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Medietilsynet
Prosjektnummer:
6373
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar (permisjon)
Forskar (prosjektengasjert)