Talking in the rain: an entertaining show about the weather (RAINTALK)

Talking in the rain. An entertaining show about the weather (RAINTALK) er en serie performative talkshow

- eller kriseråd - hvor vi utforsker forskningsresultater i et språk og format som gjør det tilgjengelig utenfor akademia, og prøver å finne ut av hva som skal til for at vi faktisk begynner å handle i forhold til det vi vet om klimaendringene. I Talking in the rain arbeider forskere og scenekunstnere tett sammen for å designe et talkshow hvor vi tar i bruk scenekunstens performative metoder/strategier til å bygge bro over dikotomiene: tanke og kropp, kunst og forskning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandsforskning, Ferske Scener i Tromsø, kunstnerkollektivet Reality Research Center i Helsinki, med live innslag fra folk andre steder i verden. Talkshowene vil bli en del av forskningsdager og festivaler i Finland og Norge, og form og innhold vil tilpasses og utfordre sammenhengen de inngår i.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
I samarbeid med:
Ferske scener
Reality Research Center
Prosjektnummer:
6528
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt:
  • Photo

    I samarbeid med to scenekunstkompani har klimaforskar Ragnhild Freng Dale ved Vestlandsforsking bidrege til å skape ei framsyning om klimaendringar. Denne veka er det premiere, som del av ein festival i Helsinki.