Solcelleanlegg for å forbedre energieffektiviteten i noen offentlige bygninger i Romania

Formålet med prosjektet er å implementere solcelleanlegg for å forbedre energieffektiviteten i offentlige bygninger i Ghiroda Commune, Romania. Hovedmålet er installasjon og idriftsettelse av åtte solcelleanlegg for å produsere elektrisitet til eget forbruk i offentlige bygninger. Ved å øke energieffektivitet og energisikkerhet, gjennom produksjon av elektrisk og termisk energi fra fornybare kilder, har prosjektet som mål å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vestlandsforsking er ansvarlig for oppgavene knyttet til energi og miljøsyklusanalyse (LCA) av solcelleanlegg.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
6578
Prosjektleiar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø