EPC-basert digital bygningstvilling for smarte energisystem

Skisse av bygning med fargar som viser temperatur
Modell av eit faktisk bygg med fargar som illustrerer temperatur og varmelekkasje til omgjevnadene.

Målet med prosjektet er å redusere energibruk og utslipp av klimagasser ved å benytte data fra Energy Performance Certificates (EPC) til optimalisering av design og drift av smarte elektrisitetsnett for større bygninger. Et simuleringsverktøy skal utvikles slik at energiplanlegging kan forbedres ved bruk av digitale representasjoner av bygninger (digital twins). Verktøyet skal:

- Gjennom bedre styring av inneklima og varmepumper samt elektrisk mobilitet bidra til reduserte C02-utslipp

- Bidra til dekarbonisering av lokal energiforsyning til bygninger og lettere planlegge dyp renovering med fornybar energi og utnytting av spillvarme fra fjernvarmeanlegg og kjølesystemer .

Verktøyet skal utprøves i 3 case med påfølgende evaluering av faktisk effekt på energibruk og miljø. Dette skal skje i Salzburg / Wien, Berlin og Sevilla.

Vestlandsforsking er ansvarlig for evalueringa av prosjektet, og vi vil bruke en kombinasjon av prosess- og effektevaluering i evalueringa.

Les prosjektet sitt nyheitsbrev for mai 2021

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
ENOVA SF
Zittau Görlitz University of Applied Science
Aico EDV-Beratung GmbH
Salzburg Univeristy
Wellness Telecom SL
Effiziente.st Energie- und Umweltconsulting e.U.
Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen
Prosjektnummer:
6540
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar