Skissere eit mogeleg opplegg for ein Regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane som innspel til programarbeidet i 1998 for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
2153
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar