Nasjonale og internasjonale miljøkrav til tyngre kjøretøy

Prosjektet skal gi en oversikt over gjeldende og kommende miljøkrav for tyngre kjøretøyer generelt og busser spesielt.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norske transportbedrifters landsforening
Prosjektnummer:
2143
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):