Lokale sårbarhetsindikatorer for klimaendring

Utvikling av ein indikatorbasert modell for vurdering av lokal risiko og sårbarheit i forhold til framtidige klimaendringar
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
ProSus Universitetet i Oslo
Prosjektnummer:
2233
Prosjektleiar: