Klimatilpassing i naturforvaltninga

Miljødirektoratet heldt eit seminar om klimatilpassing i naturforvaltninga 7.-8.september 2016. Idun A. Husabø var hyra inn som observatør og rapportskrivar.

Rapporten samanfattar interne diskusjonar om behovet for klimatilpassing i ulike delar av naturforvaltninga. Diskusjonane gjekk føre seg i tematisk inndelte faggrupper med enkelte eksterne deltakarar, m.a. frå fylkesmannsembeta.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljødirektoratet
Prosjektnummer:
6429
Prosjektleiar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Publikasjon(ar):