Klimaplan for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vestlandsforsking skal yte fagleg hjelp og vere formidlar av aktuell kunnskap inn mot arbeidet med ein fylkesdelplan for klima og miljø som er under utarbeiding i regi av fylkeskommunen.  Aktuelle område er både klimautslepp og klimasårbarheit. Oppdraget startar 01.12.2007 og varer heile planperioden som er rekna å vere sluttførd i oktober 2008.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6112
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: