Nordlandsforskning, CICERO, Bioforsk Nord og Vestlandsforsking skal i perioden 2009-2011 gjennomført et forskningsprosjekt om nordnorsk jordbruks sårbarhet og tilpasningsevne i forhold til endringer i klima. Prosjektet inngår i Nordnorsk Landbruksråds FoU-program og er finansiert av forskningsmidler over jordbruksavtane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Nordlandsforskning
Prosjektnummer:
6242
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar