Kartlegging av klimaspill

Spill har blitt en effektiv måte å skape engasjement på temaer relatert til klimaendringer, fra klimapåvirkning og klimatilpasning, til rettferdighet og maktfordeling. Spill kan håndtere kompleksiteter og usikkerheter, og simulere potensielle utfall på en pedagogisk og kraftfull måte, ved å tilby «designede opplevelser» hvor spillere kan lære gjennom å ta beslutninger og gjennomføre, fremfor å lese og lytte i tradisjonelle utdanningsformater. Spill kan også legge til rette for samproduksjon av kunnskap mellom forskere og brukere. Spillutvikling er i dag en gigantindustri. På verdensbasis finnes det over 3,1 milliarder mennesker som spiller dataspill, og industrien tjente mer enn 140 milliarder US dollars i 2020. Å kunne utnytte dette i utdanning, medvirkningsprosesser og forskning har et stort potensial for å skape påvirkninger på samfunnet. I dette prosjektet skal vi kartlegge hva klimaspill er, bruken av dem, spillutviklingsmiljø, og eksempler på klimaspill med tanke på bruk i Noradapt.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Noradapt
Prosjektnummer:
6516-34
Prosjektleiar: