Kartlegging av klimaspill Klimaspill som verktøy og metode for samproduksjon og formidling i Noradapt

Rapport
Id:
Desember 2021

Denne rapporten er et resultat av en eksplorativ studie på hva klimaspill er, bruken av dem, spillutviklingsmiljø, og eksempler på klimaspill med tanke på bruk i Noradapt.

Klimaendringene blir omtalt som et «wicked problem»: en utfordring og et problem som ikke lar seg løse av tradisjonelle verktøy og metoder, og som trenger samarbeid på tvers av landegrenser, kommunegrenser, bransje og disiplin. Spill har i økende grad vist seg å kunne nedskalere og formidle komplisert klimavitenskap til brukere uten klimavitenskapelig bakgrunn, og å kunne fasilitere en samproduksjon mellom spillere med ulik bakgrunn, og med forskjellige verdier og perspektiver. Klimaspill ble først utviklet av akademikere for å håndtere slike forskningssituasjoner, hvor rollespill ga førstehåndserfaring til strategi- og planutvikling. Videre har klimaspillindustrien vokst til å inneholde alt fra brettspill til mobilspill til komplekse dataspill.

Samtidig har spill et potensial til å nå mange mennesker. Dataspill spilles i dag av over 3 milliarder mennesker, og ved å integrere «nudges» i spillene, kan utviklere bidra til at spillere opptrer mer klima- og miljøvennlig, også utenfor spillverdenen.

Av utviklermiljø, er Climate-Interactive et av de miljø som bruker avanserte simulasjoner til å visualisere forskjellige valg man som samfunn eller individ kan ta. De bruker forskningsbasert data til å projisere utfallet av valgene spilleren tar, og visualiserer disse på en enkel måte. De har også rollespill, hvor formålet er at spillerne skal forhandle og forstå de andre spillernes perspektiver. Disse spillene er målrettet utviklet for beslutningstakere og planleggere.

Games4Sustainability er en samleside av spill med forskjellig grad av kompleksitet, med fokus på FNs bærekraftsmål, som kan forenkle læring og formidling. På siden kan man filtrere på de forskjellige bærekraftsmålene og på tematikk, og inneholder spill hvis målgruppe er studenter, akademikere, undervisere og NGOer.

Videre presenterer studien en spill-indeks med et utvalg relevante spill, med forskjellige formater og fordeler. Dette innebærer spill som både er gratis eller som kan kjøpes, nedlastbare, online, fysiske eller utskrivbare. Noen er seriøse spill, laget med et rent forskningsformål, mens andre er spill ment som ren underholdning. Felles for alle er at de har klima, miljø eller bærekraft som tema.