Berekraftig utvikling er eit sentralt omgrep i all miljøforsking ved Vestlandsforsking. For å halde ved like ein levande fagleg debatt omkring omgrepet har Vestlandsforsking innstifta ei årleg fagsamling - Jostedalsseminaret - som vart arrangert for første gong i juni 2007.  Seminaret er lagt i tilknyting til Norsk Brefestival.

 Startdato:
Sluttdato:
Prosjektleiar: