ITS for sustainable transport: In-vehicle feed-back on eco-driving and external costs - TRANSFEED

Kan tilbakemeldinger til sjåfører om deres kjørestil og samfunnets kostnader ved transport bidra til å nå Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn?

Transportsektoren er blant de største forurenserne i verden. Selv om EU stiller stadig strengere utslippskrav til nye kjøretøy, er lokal luftforurensning knyttet til transport fortsatt er stort miljøproblem. Reelle CO2-utslipp pr kjøretøykilometer fra biler er heller ikke blitt redusert de seneste årene. Utslippene avhenger blant annet av trafikkforhold og hvordan kjøretøy brukes.  Kunnskap om hvordan folk faktisk bruker kjøretøyene sine er derimot mangelvare.

Forskningsprosjeket TRANSFEED svarer på denne utfordringen ved å kartlegge føreratferd i trafikken og studere hvordan direkte tilbakemeldinger til sjåførene fra et elektronisk førerstøttesystem kan bidra til å endre adferd. Vestlandsforsking er ansvarlig for arbeidspakke 4, analyse av innvirkningen som førerstøttesystem har på sjåføratferd og tilhørende energibruk og utslipp. Prosjektet ledes av Transportøkonomisk institutt (TØI). Andre samarbeidspartnere er Universitetet i Bergen og Virje Universitet i Amsterdam.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskingsrådet
I samarbeid med:
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Bergen
VU University Amsterdam
Prosjektnummer:
6502
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar: