Fossilfri mobilitet i byene

Det skal gjøres en sammenligning av klimaplanen til de fire største byene i Norge. Det vil bli sett på mål og planlagte strategier og virkemidler som gjelder for å få til en "klimavennlig" transport (der dette defineres som bærekraftig, lavutslipp, nullutslipp, klimanøytral og/eller fossilfri). Målet med prosjektet er å gi en overordnet vurdering av om det virker rimelig at de aktuelle byene vil klare å nå Stortingets klimamål for persontransport.  Prosjektet skal identifisere muligheter og barrierer for at bytransport kan innordne seg et langsiktig mål (innen 2100) om å nå 2-gradersmålet, fortrinnsvis også 1,5-gradersmålet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
CenSES
Prosjektnummer:
6477
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar