Hvordan kan vi stoppe hatprat på nett?

Artikkel
Id:
December 2022
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

En av fem som blir utsatt for netthets, slutter å delta i den offentlige debatten på nett. Vi jobber for å utvikle et nytt verktøy som identifiserer og stanser hatefulle ytringer på nett.