Fagbok i klimatilpassing og arealplanlegging

I takt med at undervisningstilbodet innan klimatilpassing er i utvikling på Høgskulen på Vestlandet og ved andre universitet og høgskular er det trong for vitskapleg litteratur i tematikken. Boka skal vere retta mot Nordiske forhald innan arealplanlegging med vekt på berekraftige løysingar.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Noradapt
I samarbeid med:
HVL
Prosjektnummer:
6516-13
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: