Evaluering av fylkesplanen og innspel om ein Regional Agenda 21 for Hordaland fylkeskommune

Basert på gjennomgang av Fylkesplanen og Fylkesplanmeldingen, samt intervju av eit mindre utval informantar, skal VF kome med innspel til evalueringen og rulleringen av kapittel 5: Strategiar for areal, transport og miljø og ressursforvaltning i fylkesplan 1996-99 for Hordaland.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Hordaland fylkeskommune
Prosjektnummer:
2165
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar