Energieffektivisering gjennom innovasjon i den tekniske entreprenør-bransjen

Målet med forprosjektet er å berede grunnen for etablering av et fagnettverk innen entreprenøsbransjen i Sogn og Fjordane. Dette skal skje gjennom en kartlegging av kunnskap om, erfaringer med og interesse for å involvere seg i arbeidet med energieffektivisering i eksisterende boliger blant representantar for entreprenørbransjen i Sogn og Fjordane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
6376
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: