Muligheter og utfordringer for møteplasser for dataspill

Rapport
Id:
August 2023
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Prosjektet undersøkte møteplasser for dataspill som et potensielt forebyggende tiltak mot problemspilling og utenforskap. Vi gjennomførte rapid etnografi på møteplasser, intervjuer med ungdommer og arrangører av møteplassene samt workshop med relevante aktører fra offentlig og frivillig sektor. Studien fant i liten grad støtte for at møteplassene problematiserte utenforskap og problemspilling direkte. Noe av utfordring synes å komme av det heterogene landskapet som omfatter slike møteplasser, der hver og en av aktørene hadde ulike mål, sammen med mangel på dialog og læring på tvers av tilbudene. Prosjektets sluttrapport drøfter utfordringer og muligheter for møteplasser for dataspill.