Effektiv og optimal implementering av hydrogen og andre lågutsleppsløysingar i hurtigbåttrafikk - EKOHYD

I forprosjektet skal det gjennomførast miljøanalysar for ulike etablerte hurtigbåtruter i Sogn og Fjordane og Nordland, og den nye kunnskapen skal danne grunnlag for seinare å kunne utvikle arbeidsprosessar der miljø og klimakrav vert vektlagt i større grad. Det vert lagt vekt på dialog og samarbeid mellom forskarar. næringa og fylkeskommunale innkjøps- og samferdselsavdelingar i prosjektet.

Dialogseminar, Sogndal, 26. januar 2018

Artikkel på nettsida til forskning.no: Offentleg støtte må til for å få hurtigbåtar på hydrogen

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6467
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Aktuelt: