Dette er et delprosjekt som søker å utvikle forskningsfeltet og det regionale samarbeidet innen e-helse i Sogn og Fjordane. Prosjektet bruker samhandlingsreformen som utgangspunkt for å kartlegge mulighetene, potensialet og utfordringene som oppleves i forbindelse med e-helsetjenester, primært blant den eldre befolkningen i regionen.

Vi tar de demografiske og geografiske utfordringene i Sogn og Fjordane, digital utvikling og endringstyring samt økonomiske faktorer i distriktskommunene med i beregningen. Selv om hovedfokuset er på hvordan den eldre befolkningen (og pårørende) opplever bruk av IKT-tjenester i helsesektoren, utforsker vi også hvordan tjenestetilbydere (sykepleiere, leger og hjelpepleiere) håndterer IKT, slik at vi kan oppnå en mer holistisk forståelse av problemstillingen.

Prosjektet er et samarbeid mellom VF og HSF Førde, som sammen har mottatt finansiering gjennom Utviklingsavtalen (fylkeskommunene). VF og HSF Førde har innledet et samarbeid med regionale aktører, samt med andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner, som Høyskolen I Gjøvik og University of Southhampton (UK).

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6211
Prosjektleiar:
Forskar (permisjon)
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar