Bre, fjord og gamle bøker: Kunnskap for å snu bokdød i Fjærland

Turistbygda Fjærland står sterkt i reiselivet, men må møta nye trendar og nye turistgrupper med kunnskap for å bli eit godt vertskap og auke inntening og omsetnad i dei mange små reiselivsverksemdene.  Den norske bokbyen i Fjærland er ein unik attraksjon som må, saman med andre reiselivsbedrifter i bygda, finne innovative løysinar, slik at dei kan klara å oppnå framtidige mål om inntening.  Bruk av forskingsmetodikk skal redusera risikoen for feilsatsingar og hjelpe Bokbyen å komme ut av krise.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskingsrådet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6497
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Aktuelt:
 • Gruppe bokbytur

  Den norske bokbyen i Fjærland vil bli eit internasjonalt reisemål i framtida, slik forskarane hjå Vestlandsforsking har tilrådd i sin rapport. I august drog forskarar og sentrale norske bokby-folk til Storbritannia, Belgia og Nederland – på utkikk etter inspirasjon.

 • Aktuelt
  Bokbyen i Fjærland

  Norge nå på NRK1 besøkjer Sogn og Fjordane denne veka, og onsdag 22. august handlar det om Fjærland og Noregs første bokby. Vår reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset er med i sendinga.

 • Aktuelt
  ""

  Utvikling av reiselivet i Fjærland er målet i eit nytt prosjekt der lokale verksemder samarbeider med forskarar for å få fram ny kunnskap om kva som kan gjerast. Eit viktig mål er å få fart på bokbyen.