Støtte til utgivelse av bok med resultater fra prosjektet "Reguleringsplan som virkemiddel for å styre utviklingen i verdifulle kulturlandskap". Boken skal utgis på Landbruksforlaget.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens landbruksbank
Prosjektnummer:
2154
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar