The Arctic as a Mining Frontier: Sacrifice or sustainable landscapes?

Prosjektet vil undersøke forbindelsene mellom utvikling av gruvedriften, kunnskapspolitikken og vurdering av landskapenes status i prosessen, og hvordan ulike gruveprosjekt kan plasseres i aksen fra "offersoner" til "bærekraftig landskap". Målet er å bidra til en bedre beslutningsprosess basert på bredere kunnskapsgrunnlag.

Prosjektet inkluderer disse tre hovedområdene:

  • Hvordan aktørene i og rundt gruvene oppfatter natur- og landskapsverdier
  • Se på beslutningsprosessene - hvordan går man fram? Eierskap, konsesjonsordninger, utslippstillatelse osv.
  • Studere hvordan kunnskap og kunnskapsproduksjon påvirker beslutningsprosessen.

Prosjektet skal ha seks forskjellige case - på Kola, Finnmark og Grønland. På Kola har det vært gruvedrift i mange tiår, og virkningen av driften er synlige både i landskap og i samfunnsutvikling.  I caseområdene som er valgt i Finnmark, i Kvalsund og Kautokeino kommuner, har det vært gruvedrift tidligere, men etter 70-tallet kollapset mye av markedet.  Etter at prisene på mineraler gikk opp igjen for knappe ti år siden, er det ny interesse for området.  Men samtidig som gruvedriften sees som en mulighetenes næring, skaper den kontroverser i andre næringer, som for eksempel reindriften.  Vestlandsforsking skal bidra i de norske gruvecasene.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets Miljø 2015-program og går fra 2014 til 2016. Prosjektet er ledet av Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordlandsforskning, The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6331
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Aktuelt:
  • Aktuelt
    ""

    Hvordan forstår vi fordeling av tap og gevinst ved etablering av gruvevirksomhet? Er bærekraftig gruvedrift i det hele tatt mulig? Det er overordnede spørsmål som forskerne bak boken ” The Will to Drill - Mining in Arctic Communites” forsøker å svare på.