Minsung
Hong
tidlegare tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
2018

Minsung Hong har master frå Dan-Kook universitet Korea (2015) og ein Ph.d. frå Chung-Ang universitet i Korea (2018). Tittelen på doktoravhandlinga var «Social Tensor Model for Recommender Systems». 

Forskingsinteresser:

  • Recommender system
  • Social Network Analysis
  • Data Mining
  • Machine Learning
  • Big data
Publikasjonar:
Prosjekt: