Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i stordata og beredskapsledelse - BDEM

Meir om prosjektet på eiga nettside Big Data and Emergency Management

Beredskapsledelse har blitt en utfordring for myndigheter over hele verden, som følge av at vi de siste tiårene har sett en høyere frekvens av naturkatastrofer som flom, skred, jordskjelv, men også opptøyer og politiske omveltninger.

På samme måte som naturkatastrofer kan slike helse-, infrastruktur- og sikkerhetshendelser ha kritisk påvirkning på menneskers liv og helse, og innebære en stor risiko for offentlig sikkerhet. I en fase hvor fokus er i ferd med å flyttes fra reaksjon til forebygging og risikominimering, kan stordata spille en avgjørende rolle for samfunnets evne til å planlegge, forberede og gjenopprette etter beredskapshendelser.

Prosjektet "Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i stordata og beredskapsledelse (BDEM)" vil gjennom samarbeid mellom Vestlandsforsking, Universitetet i Bergen og seks verdensledende universiteter i USA, Hong Kong og Japan, etablere et langvarig partnerskap hvor fremragende utdanning er  integrert i fremragende forskning i stordata og beredskapsledelse. BDEMs forsknings- og utdanningsnettverk blir koordinert av Vestlandsforsking og vil vare i tre år.   

Masterstudenter med relevant bakgrunn vil bli  involvert i den pågående forskningen til Vestlandsforsking og partnere, med akademisk publisering som endelig mål.  Prosjektet vil etablere gode rutiner for mobilitet av studenter og mellom fakulteter. Det  vil føre til forbedret utdanning og utvikling av ekspertise inn til norsk akademia, f. eks. BDEMs pensum for profesjonell utdanning av framtidens dataforskere,  andre forskere og politiske beslutningstaker.  Prosjektet vil også føre til  et sterkere forskningssamarbeid som  vil påvirke utdanning av norske masterstudenter positivt. Mer kontakt og mobilitet  vil også hjelpe studentenes muligheter til å få flere samarbeidspartnere og relevante vertskapsinstitusjoner for deres forskningsopphold i USA, Hong Kong og Japan.

BDEMs konsortia vil ikke bare kommunisere innad i sitt egen forskningsmiljø, men også med andre nærliggende forretningsvirksomheter og organisasjoner i offentlig sektor, for å få mere synlighet.
 

Koordinator Rajendra Akerkar på besøk i Hong Kong og Japan

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
Prosjektnummer:
6455
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: