Bjørn Christian
Weinbach
tilsett
Stillingstittel:
Ph.d-stipendiat
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:
Tilsett:
01.08.2022

Bjørn Christian Weinbach vart tilsett som forskar i august 2022 og er stipendiat i informatikk frå januar 2023. Han har ein bachelor i ingeniørfag frå NTNU i Gjøvik og master i datateknologi frå Universitetet i Stavanger. Interesseområda hans er maskinlæring og anvendt statistikk. Masteroppgåva hans handla om korleis ein kan evaluere maskinlæringsmodellar for å avdekke urettferd og om den prosessen kan automatiserast. Denne masteroppgåva slo fast at ein treng maskinlæringsmodellar som er tolkbare skal ein kunne seie noko om deira rettferd. Under studiane har han jobba med programmering, vitskapeleg programmering, statistikk, statistiske modellar, maskinlæring, djuplæring, data mining og bildeanalyse.

Bjørn Christian er oppteken av at ny teknologi skal nyttast for å demokratisere og korleis befolkninga i dag er ei datakjelde og treng å bli gjort oppmerksomme på dette.

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9812-1008

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6JvdSmsAAAAJ&hl=en&oi=ao

Publikasjonar:
Prosjekt: