Bjørn Christian
Weinbach
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:
Tilsett:
01.08.2022

Bjørn Christian Weinbach vart tilsett som forskar i august 2022. Han har ein bachelor i ingeniørfag frå NTNU i Gjøvik og master i datateknologi frå Universitetet i Stavanger. Interesseområda hans er maskinlæring og anvendt statistikk. Masteroppgåva hans handla om korleis ein kan evaluere maskinlæringsmodellar for å avdekke urettferd og om den prosessen kan automatiserast.  Under studiane har han jobba med programmering, vitskapeleg programmering, statistikk, statistiske modellar, maskinlæring, djuplæring, data mining og bildeanalyse.

Bjørn Christian er oppteken av at ny teknologi skal takast i bruk for å løyse nye utfordringar og korleis regionale verksemder best kan tilpasse seg utviklinga.