Vil satsa på biokol i Sogn: – Svært gunstig i jordbrukssamanheng

Av:
Artikkel
Id:
Desember 2021
Utgjevar:
Porten.no

SIMAS og Vestlandsforsking har forska på biokol. Dei meiner det er potensial i Sogn.