Vi bør styrke naturverdiane i møte med klimaendringane

Kronikk
Id:
Juni 2022
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
Nationen, fagleg snakka

Mange verdifulle naturtypar er truga av klimaendringane, og menneskeleg bruk kan forsterke problema. I arbeidet med å tilpasse oss eit klima i endring, må vi ta større omsyn til korleis vi brukar natur.